PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"keep to something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "keep to something" po angielsku

keep to something

phrasal verb
 1. trzymać się czegoś (np. drogi, umowy, obietnicy, postanowienia)
obrazek do "keep" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: kept past tense, kept past participle
 1. trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
  May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
  You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
 2. powstrzymywać (kogoś od robienia czegoś) [przechodni]
  Don't let her keep you from your responsibilities. (Nie pozwól jej powstrzymywać cię od wykonywania swoich obowiązków.)
 3. zatrzymywać (sprawiać, że ktoś przybędzie później, niż planował) [przechodni]
  I won't keep you any longer, but I hope you learned something. (Nie będę cię dłużej zatrzymywać, ale mam nadzieję, że czegoś się nauczyłeś.)
 4. prowadzić (np. pamiętnik, zapiski, rejestr) [przechodni]
  I kept a diary throughout my teenage years. (Prowadziłam pamiętnik jak byłam nastolatką.)
 5. zachowywać świeżość, pozostawać świeżym (o jedzeniu lub piciu) [nieprzechodni]
  Bread keeps well for a few days in a wooden box. (Chleb zachowuje świeżość przez kilka dni w drewnianym pudełku.)
 6. utrzymywać (kogoś jakąś sumą pieniędzy, np. rodzinę) [przechodni]
  You won't be able to keep the family on just one salary. (Nie będziesz w stanie utrzymać rodziny z tylko jednej wypłaty.)
 7. hodować, trzymać (zwierzęta) [przechodni]
  My grandma keeps cows and pigs. (Moja babcia hoduje krowy i świnie.)
 8. zachowywać, zostawać, pozostawać (w jakimś stanie), utrzymywać (np. porządek gdzieś) [przechodni/nieprzechodni]
  She always keeps her room clean. (Ona zawsze utrzymuje swój pokój w czystości.)
  Keep calm. (Zachowaj spokój.)
  He couldn't keep his balance. (Nie mógł utrzymać równowagi.)
 9. robić ciągle (kontynuować lub powtarzać robienie czegoś) [nieprzechodni]
  She keeps going on about her issues. (Ona ciągle nawija o swoich problemach.)
 10. przechowywać, trzymać (np. na później) [przechodni]
  Could you keep my jewellery for a few days? (Czy mógłbyś przechować moją biżuterię przez kilka dni?)
 11. dotrzymywać (np. słowa, obietnicy, zobowiązania) [przechodni]
  Don't worry, I won't tell anybody. I always keep my word. (Nie martw się, nikomu nie powiem. Ja zawsze dotrzymuję słowa.)
  "Will you keep your promise?" "Yes, of course." ("Czy dotrzymasz swojej obietnicy?" "Oczywiście, że tak.")
 12. przestrzegać (praw, zasad lub tradycji) [przechodni]
  Not keeping the rules may turn out deadly. (Nie przestrzeganie zasad może okazać się śmiertelne.)
  She never keeps rules, so nobody wants to play with her. (Ona nigdy nie przestrzega zasad, więc nikt nie chce z nią grać.)
 13. przestrzegać (zasad religijnych), obchodzić (tradycje religijne, np. post) [przechodni]
  Some of my family don't keep Sabbath. (Niektórzy z mojej rodziny nie przestrzegają zasad szabatu.)
 14. trzymać, zajmować (np. miejsce dla kogoś) [przechodni]
  Could you keep a seat for me? (Czy mógłbyś zająć mi miejsce?)
 15. mieć, prowadzić (mały biznes lub interes)  BrE przestarzale [przechodni]
  My grandparents used to keep a small animal shop. (Moi dziadkowie prowadzili mały sklep zoologiczny.)
 16. ochraniać, pilnować, strzec oficjalnie [przechodni]
  Your data is well kept. (Twoje dane są dokładnie chronione.)
  The celebrity claims she keeps her privacy, but she stars in a reality show. (Celebrytka twierdzi, że chroni swoją prywatność, ale występuje w reality show.)
rzeczownik
 1. utrzymanie, wikt
  While she's in college, she's on my keep. (Podczas kiedy ona jest na studiach, ona jest na moim utrzymaniu.)
  I've been on my aunt's keep for years. (Byłem na utrzymaniu mojej ciotki latami.)
 2. donżon (typ wieży zamkowej)
  The keep was destroyed during the war. (Donżon został zniszczony podczas wojny.)

Powiązane zwroty — "keep to something"

phrasal verb
keep up = trwać (np. o sytuacji) +2 znaczenia
keep something back , także: keep back something = powstrzymywać coś (np. łzy) +2 znaczenia
keep somebody in = zatrzymać kogoś na obserwacji (np. w szpitalu) +1 znaczenie
czasownik
idiom
inne
rzeczownik
inne