"bear" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bear czasownik

bear + rzeczownik
Kolokacji: 104
bear children • bear fruit • bear witness • bear responsibility • bear arms • bear similarities • bear flowers • bear one's name • ...
czasownik + bear
Kolokacji: 13
come bearing • bring to bear • seem to bear • arrive bearing • return bearing • ...
bear + przyimek
Kolokacji: 39
bear out • bear down • bear up • bear upon • bear on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 20
1. bear out = potwierdzać bear out
2. bear down = przeć (podczas porodu) bear down
3. bear upon = nieść na bear upon
4. bear on = odnosić się bear on
5. bear by = nieść przez bear by
6. bear up = trzymać się, nie tracić ducha bear up
  • And he looks to me as if he's going to bear up just fine.
  • Yet he bears up under all this with good humor.
  • "I will do my best to bear up under the situation.'"
  • He could no longer command his legs to bear him up.
  • Then he must bear up for the Lizard if he's going to get away.
  • But she's got a spirit to bear up under it.
  • I think he's a bit lonely now that Mother's dead, but he bears up well.
  • But he couldn't bear up about his real mother and don't know what to do.
  • The identification was good enough to bear up in an international court of law.
  • Just keep still and bear up hard with your head when I press down.
7. bear in = nieś bear in
8. bear with = nieść z bear with
9. bear to = przenieś bear to
10. bear for = nieść dla bear for
11. borne of = niesiony z borne of
12. bear from = przenieś bear from
13. bear at = nieść przy bear at
14. bear against = nieść przeciwko bear against
15. borne after = niesiony potem borne after
16. bear into = nieść do bear into
17. bear down on = dociśnij bear down on
18. bear through = nieś całkowicie bear through
19. borne since = niesiony od tej pory borne since
20. bear without = nieś na zewnątrz bear without
bear + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 33
hardly bear • borne away • no longer bear • bear directly • borne aloft • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.