"bearing" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

bearing rzeczownik

rzeczownik + bearing
Kolokacji: 12
ball bearing • roller bearing • wheel bearing • crankshaft bearing • steel bearing • ...
bearing + rzeczownik
Kolokacji: 5
bearing surface • bearing cap • bearing wall • bearing capacity • bearing assembly
czasownik + bearing
Kolokacji: 8
get one's bearings • take one's bearings • lose one's bearings • find one's bearings • use bearings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. get one's bearings = ustalać swoje położenie w terenie, orientować się w terenie, ogarnąć się w sytuacji get one's bearings
2. take one's bearings = ustalać swoje położenie w terenie, orientować się w terenie, ogarnąć się w sytuacji take one's bearings
3. lose one's bearings = tracić orientację, gubić się lose one's bearings
przymiotnik + bearing
Kolokacji: 39
direct bearing • military bearing • armorial bearing • main bearing • important bearing • ...
przyimek + bearing
Kolokacji: 7
in one's bearing • of bearings • on bearings • with a bearing • for bearings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.