"kurs czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kurs czegoś" po polsku

Short-Courses
rzeczownik
 1. course British English ***** , class American English ***** , lesson ***
  • kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania) [COUNTABLE]
   I signed up for an English course. (Zapisałem się na kurs angielskiego.)
   My Spanish course starts on Monday. (Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.)
   I signed for the astronomy class this semester. (W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.)
   I really wanted to attend that class, but I can't. (Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.)
   I can't meet with you tonight, I have a dance lesson. (Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.)
 2. course British English ***** , program American English *****
  • kurs, przedmiot (na studiach)
   She followed a two-year statistics course. (Ona uczęszczała na dwuletni kurs statystyki.)
   This university offers interesting programs. (Ten uniwersytet oferuje interesujące przedmioty.)
   I didn't learn much in this course. (Nie nauczyłem się wiele na tym kursie.)
   You will learn how to analyse literature in this course. (Na tym kursie nauczycie się jak analizować literaturę.)
 3. service ***** , services *****
 4. course , *****
  • kurs (np. statku) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   This ship will run its course, I'll make sure of it. (Ten statek utrzyma swój kurs, zadbam o to.)
   Our ship lost its course after the storm. (Po burzy nasz statek zgubił swój kurs.)
   zobacz także: bearing
 5. module *

kurs czegoś

Belly Dance Class Information makeup class
rzeczownik
 1. course on something , course in something
  • kurs czegoś (z jakiejś dziedziny)

powered by  eTutor logo