"course record" — Słownik kolokacji angielskich

course record kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurs zapis
  1. course rzeczownik + record rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He won by almost two miles in 1 hour 29 minutes 22 seconds, a course record.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo