"course work" — Słownik kolokacji angielskich

course work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kurs praca
  1. course rzeczownik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some course work might deal with individual disciplines - English, history or science, for example.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo