"course correction" — Słownik kolokacji angielskich

course correction kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): korekta kursu
  1. course rzeczownik + correction rzeczownik
    Silna kolokacja

    My hope would be that this speech offers a course correction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo