"effective use" — Słownik kolokacji angielskich

effective use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne wykorzystanie
  1. effective przymiotnik + use rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I am certain we will be able to make effective use of your help.

powered by  eTutor logo