ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective strategy" — Słownik kolokacji angielskich

effective strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna strategia
  1. effective przymiotnik + strategy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Taking hostages might turn out to be an effective strategy indeed.

powered by  eTutor logo