ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"political strategy" — Słownik kolokacji angielskich

political strategy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): polityczna strategia
  1. political przymiotnik + strategy rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "He does not want to be part of any political strategies."