TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"promień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promień" po polsku

promień

File:Crepuscular ray sunset from ... Illuminated beam of light from a projector by Trent Lanz - Stocksy ...
rzeczownik
 1. ray ***
  • promień (światła) [policzalny]
   Rays of lights usually wake me up early in the morning. (Promienie światła zwykle budzą mnie wcześnie rano.)
   I'm going to catch some rays. (Idę złapać trochę promieni słonecznych.)
 2. beam **
  • wiązka, snop, promień (światła) [policzalny]
   A beam of light blinded him momentarily. (Promień światła chwilowo go oślepił.)
   Don't look at the laser beam. (Nie patrz na wiązkę laseru.)
   A beam of light peeped through the clouds. (Snop światła przedzierał się przez chmury.)
   I saw a beam of light under the door. (Zobaczyłem snop światła pod drzwiami.)
 3. radius
  • promień (okręgu)
   Your task is to calculate the radius of the circle. (Twoje zadanie polega na obliczeniu promienia okręgu.)
   The radius of the round is 15cm. (Promień okręgu wynosi 15cm.)
  • promień, zasięg
   The underground station, school and a health centre lie within a one-kilometre radius of the house. (Stacja metra, szkoła i ośrodek zdrowia leżą w promieniu kilometra od domu.)
   I need you to calculate the radius of this circle. (Chcę, żebyś wyliczyła promień tego okręgu.)
   The radar shows the ship is somewhere in the 15 kilometer radius. (Radar wskazuje, że ten statek znajduje się gdzieś w promieniu 15 kilometrów.)
 4. shaft *
  • snop, promień (światła) [policzalny]
   A shaft of sunlight came through the open window. (Promień światła dostał się przez otwarte okno.)
 5. barb ,
  • promień (np. w ptasim piórku)
 6. semidiameter
  • promień (okręgu)