"promień światła" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "promień światła" po polsku — Słownik angielsko-polski

promień światła

rzeczownik
 1. light ray  
 2. beam of light
 3. chink of light
 4. steem

"promień światła" — Słownik kolokacji angielskich

light ray kolokacja
 1. light przymiotnik + ray rzeczownik = promień światła
  Silna kolokacja

  The light rays, however, go through different points of a plane before or behind the focus.

  Podobne kolokacje:
beam of light kolokacja
 1. light rzeczownik + beam rzeczownik = promień światła, wiązka światła, snop światła
  Silna kolokacja

  Kevin turned his attention to the beam of light beyond the window.

  Podobne kolokacje:
ray of light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): promień światła
 1. light rzeczownik + ray rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  "What if one were to run after a ray of light?"

  Podobne kolokacje: