KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"blask" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blask" po polsku

blask

Solar Flares – What they are,
rzeczownik
 1. glow , **
  • poświata, blask [SINGULAR]
   The room was dark except for the white glow of the computer monitor. (W pokoju było ciemno oprócz białej poświaty monitora komputerowego.)
   The glow attracts the unsuspecting victim. (Blask przyciąga niczego nie spodziewającą się ofiarę.)
 2. brightness *
  • blask, jaskrawość, żywość (np. światła, koloru)
   I need a color with more brightness. (Potrzebuję koloru o większej jasności.)
 3. flare *
  • blask, błysk
   I saw a flare behind the hill. (Widziałem błysk za wzgórzem.)
 4. sheen
  • blask, połysk [SINGULAR]
   They worked hard to return this armor to its original sheen. (Oni pracowali ciężko, żeby przywrócić tej zbroi jej pierwotny blask.)
   My car has a metallic sheen. (Moje auto ma metaliczny połysk.)
 5. glare **
 6. glitter *
 7. glamour British English , glamor American English
  • splendor, prestiż, blask [UNCOUNTABLE]
   One needs glamour to become a king. (Człowiek potrzebuje splendoru, żeby stać się królem.)
   People expect celebrities to have a level of glamour to them. (Ludzie oczekują od celebrytów, że będą mieli pewien poziom prestiżu.)
 8. sparkle *
 9. lustre British English , luster American English
  • blask, połysk [UNCOUNTABLE]
   I love the lustre of your eyes. (Kocham blask twoich oczu.)
   I saw the lustre of silver. (Zobaczyłem blask srebra.)
 10. blaze *
  • blask, feeria (np. świateł, kolorów)
 11. brilliance
  • jaskrawość, blask (koloru, światła) [UNCOUNTABLE]
   The brillance of the walls hurts my eyes. (Jaskrawość ścian razi moje oczy.)
 12. gloss
 13. shimmer
  • migotanie (np. tafli wody), blask (złota, srebra)
 14. dazzle
 15. radiance , radiancy
 16. lucidity , lucidness
 17. glisten  
  This shampoo gives your hair a natural glisten. (Ten szampon daje twoim włosom naturalny blask.)
 18. refulgence
 19. glossiness  
 20. resplendence
 21. glister   literary
 22. leam
 23. lucency , także: lucence
 24. steem

powered by  eTutor logo