TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"blask" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blask" po polsku

blask

obrazek do "glow" po polsku Solar Flares – What they are,
rzeczownik
 1. glow , **
  • poświata, blask [tylko liczba pojedyncza]
   The room was dark except for the white glow of the computer monitor. (W pokoju było ciemno oprócz białej poświaty monitora komputerowego.)
   The glow attracts the unsuspecting victim. (Blask przyciąga niczego nie spodziewającą się ofiarę.)
 2. brightness *
  • blask, jaskrawość, żywość (np. światła, koloru)
   I need a color with more brightness. (Potrzebuję koloru o większej jasności.)
 3. flare *
  • blask, błysk
   I saw a flare behind the hill. (Widziałem błysk za wzgórzem.)
 4. sheen
  • blask, połysk [tylko liczba pojedyncza]
   They worked hard to return this armor to its original sheen. (Oni pracowali ciężko, żeby przywrócić tej zbroi jej pierwotny blask.)
   My car has a metallic sheen. (Moje auto ma metaliczny połysk.)
 5. glare **
 6. splendor  
 7. glitter *
 8. glamour BrE , glamor AmE
  • splendor, prestiż, blask [niepoliczalny]
   One needs glamour to become a king. (Człowiek potrzebuje splendoru, żeby stać się królem.)
   People expect celebrities to have a level of glamour to them. (Ludzie oczekują od celebrytów, że będą mieli pewien poziom prestiżu.)
 9. sparkle *
 10. lustre BrE , luster AmE
  • blask, połysk [niepoliczalny]
   I love the lustre of your eyes. (Kocham blask twoich oczu.)
   I saw the lustre of silver. (Zobaczyłem blask srebra.)
 11. blaze *
  • blask, feeria (np. świateł, kolorów)
 12. brilliance
 13. gloss
 14. shimmer
  • migotanie (np. tafli wody), blask (złota, srebra)
 15. dazzle
 16. radiance , radiancy
 17. lucidity , lucidness
 18. glisten  
  This shampoo gives your hair a natural glisten. (Ten szampon daje twoim włosom naturalny blask.)
 19. refulgence
 20. glossiness  
 21. resplendence
 22. glister   termin literacki
 23. leam
 24. lucency , także: lucence
 25. steem

Powiązane zwroty — "blask"

rzeczownik
przymiotnik
czasownik
Zobacz także: blask od czegoś