ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"słaby blask" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "słaby blask" po polsku

"słaby blask" — Słownik kolokacji angielskich

faint glow kolokacja
 1. faint przymiotnik + glow rzeczownik = słaby blask
  Bardzo silna kolokacja

  The view was dark, only a faint glow coming from the waves far above.

  Podobne kolokacje:
weak light kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
 1. weak przymiotnik + light rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Then he moved again, and weak light from the depot fell across his face.

  Podobne kolokacje:
faint gleam kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
 1. faint przymiotnik + gleam rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  His eye lit on the faint gleam of a green light.

  Podobne kolokacje:
feeble glow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
 1. feeble przymiotnik + glow rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The few deck lights cast only a feeble glow in the darkness.

  Podobne kolokacje:
faint radiance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
 1. faint przymiotnik + radiance rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Immediately a panel moved away, revealing a space filled with faint, misty blue radiance.

  Podobne kolokacje:
faint flash kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słaby blask
 1. faint przymiotnik + flash rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Even as he sniffed the air, a faint flash of white lit the night behind them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo