"clear signal" — Słownik kolokacji angielskich

clear signal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny sygnał
  1. clear przymiotnik + signal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That single decision was a clear signal on what Brown wanted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo