BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sygnał zajętości" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sygnał zajętości" po polsku

"sygnał zajętości" — Słownik kolokacji angielskich

busy signal kolokacja
  1. busy przymiotnik + signal rzeczownik = sygnał zajętości
    Bardzo silna kolokacja

    The number kept saying not in service or a busy signal.

powered by  eTutor logo