"show titled" — Słownik kolokacji angielskich

show titled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko zatytułowało
  1. title czasownik + show rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    - and a first draft of the show titled Hair were complete.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo