"show called" — Słownik kolokacji angielskich

show called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): widowisko zadzwoniło
  1. call czasownik + show rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I feel like the next show should be called "Trust."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo