PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"upadanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upadanie" po polsku

upadanie

rzeczownik
 1. dropping
 2. falling
 3. collapsing
 4. crashing
they fall down regularly,
czasownik
 1. fall , *****
 2. drop , *****
  • upadać, spadać [nieprzechodni]
   My favourite song dropped two slots on the top list. (Moja ulubiona piosenka spadła o dwa miejsca na top liście.)
   A lot of snow dropped today. (Dzisiaj spadło dużo śniegu.)
   link synonim: sink
  • upadać, padać (np. na podłogę) [przechodni/nieprzechodni]
   She dropped on the floor. (Ona upadła na podłogę.)
   The child dropped on the ice four times. (Dziecko upadło na lód cztery razy.)
 3. tumble **
 4. fold **
idiom
 1. be running on empty , run on empty
obrazek do "fall down" po polsku
czasownik
 1. collapse ***
  • upaść, załamać się, bankrutować (np. firma, negocjacje) [przechodni/nieprzechodni]
   Nothing has been the same after the government collapsed. (Nic już nie było takie samo po tym, jak rząd upadł.)
   Our negotiations collapsed when their king died. (Nasze negocjacje się załamały, kiedy zmarł ich król.)
   Having no more resources to operate on, the company collapsed. (Nie mając żadnych surowców, na których mogłaby operować, firma zbankrutowała.)
   My bank collapsed and I lost all my money. (Mój bank upadł i straciłem wszystkie pieniądze.)
 2. fail ****
 3. crash ***
  • upaść, zbankrutować (np. o firmie) potocznie [nieprzechodni]
   You should find a new job, this company is going to crash. (Powinieneś znaleźć nową pracę, ta firma zbankrutuje.)
   The company crashed and my father lost his job. (Firma upadła i mój ojciec stracił pracę.)
 4. go arse over tit slang , także: go arse over tip slang
 5. plotz   slang
phrasal verb
 1. fall down *
 2. go under
  • upaść (np. firma)
   Our company went under last year. (Nasz firma upadła w zeszłym roku.)
 3. wipe out *

Powiązane zwroty — "upadanie"

rzeczownik
upadek = fall +14 znaczeń
czasownik
padać = rain +4 znaczenia
spadać = decline +4 znaczenia
napadać = attack +2 znaczenia
wypadać = compare , cf (skrót) latin , także: equiparate dawne użycie +1 znaczenie
opadać = slope +5 znaczeń
phrasal verb
inne