PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"upadek miast" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upadek miast" po polsku

"upadek miast" — Słownik kolokacji angielskich

urban decay kolokacja
  1. urban przymiotnik + decay rzeczownik = degradacja miast, upadek miast
    Bardzo silna kolokacja

    Large French cities are often surrounded by areas of urban decay.