BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"suddenly collapse" — Słownik kolokacji angielskich

suddenly collapse kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle upadek
  1. collapse czasownik + suddenly przysłówek
    Silna kolokacja

    At the corner of 61st Street he suddenly collapsed from a heart attack and died.

powered by  eTutor logo