BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"collapse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

collapse rzeczownik

rzeczownik + collapse
Kolokacji: 41
market collapse • collapse of the Soviet Union • building collapse • collapse of Communism • price collapse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. market collapse = krach na rynku, załamanie rynku market collapse
3. building collapse = upadek budynku building collapse
5. price collapse = gwałtowny spadek cen, załamanie się cen price collapse
8. bank collapse = upadek bankowy bank collapse
9. bridge collapse = upadek brydżowy bridge collapse
10. roof collapse = upadek dachu roof collapse
collapse + czasownik
Kolokacji: 24
collapse causes • collapse leads • collapse leaves • collapse occurs • collapse comes • ...
czasownik + collapse
Kolokacji: 12
cause the collapse • prevent the collapse • avoid collapse • face collapse • suffer a collapse • ...
przymiotnik + collapse
Kolokacji: 79
economic collapse • financial collapse • total collapse • complete collapse • sudden collapse • ...
przyimek + collapse
Kolokacji: 20
of collapse • following the collapse • near collapse • after the collapse • before the collapse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.