BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"collapse" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

collapse rzeczownik

rzeczownik + collapse
Kolokacji: 41
market collapse • collapse of the Soviet Union • building collapse • collapse of Communism • price collapse • ...
collapse + czasownik
Kolokacji: 24
collapse causes • collapse leads • collapse leaves • collapse occurs • collapse comes • ...
czasownik + collapse
Kolokacji: 12
cause the collapse • prevent the collapse • avoid collapse • face collapse • suffer a collapse • ...
przymiotnik + collapse
Kolokacji: 79
economic collapse • financial collapse • total collapse • complete collapse • sudden collapse • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. economic collapse = gospodarczy upadek economic collapse
2. financial collapse = krach finansowy financial collapse
3. total collapse = zupełny upadek total collapse
5. sudden collapse = nagły upadek sudden collapse
6. imminent collapse = nadciągający upadek imminent collapse
7. final collapse = ostatni upadek final collapse
8. near collapse = blisko upadku near collapse
9. partial collapse = częściowy upadek partial collapse
10. Soviet collapse = Radziecki upadek Soviet collapse
przyimek + collapse
Kolokacji: 20
of collapse • following the collapse • near collapse • after the collapse • before the collapse • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.