"zarazić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarazić się" po polsku

zarazić się [przechodni]

czasownik
 1. contract ****
  • zarazić się (np. wirusem) oficjalnie [przechodni]
   She contracted a dangerous virus in Africa. (Ona zaraziła się niebezpiecznym wirusem w Afryce.)
   The vaccine can prevent you from contracting a fatal disease. (Szczepionka może cię uchronić przed zarażeniem się śmiertelną chorobą.)
 2. catch *****
  • zarazić się, złapać (np. wirusa) [przechodni]
   I caught a virus at work, and I have food poisoning. (Złapałam wirusa w pracy i mam zatrucie pokarmowe.)
   I can't catch anything right now, I have to work, so I can't be sick. (Nie mogę się teraz niczym zarazić, muszę pracować, więc nie mogę być chory.)
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****
 1. give somebody something ***** , give something to somebody **  
  My child gave me chickenpox. (Moje dziecko zaraziło mnie ospą wietrzną.)
  I've heard that he gave her an STD. (Słyszałem, że on zaraził ją chorobą weneryczną.)
czasownik
 1. infect *
 2. poison **
  • zakażać, zarażać
   They poisoned my wound in the hospital. (Oni zakazili moją ranę w szpitalu.)
 3. give ***** , także: gie ScoE
  • zarażać (np. katarem) [przechodni]
   I think it's Tom who gave me the flu. (Myślę, że to Tom zaraził mnie grypą.)
   Can an animal give a disease to a human? (Czy zwierzę może zarazić człowieka chorobą?)
phrasal verb
 1. pass something on

Powiązane zwroty — "zarazić się"

rzeczownik
zaraza = plague +9 znaczeń
zarażenie = infection +1 znaczenie
zarazek = germ +3 znaczenia
zarażenie się = contraction +1 znaczenie
przymiotnik
zaraźliwy = contagious +8 znaczeń
przysłówek
zaraźliwy = pestilently +1 znaczenie
czasownik