BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"zarażenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarażenie" po polsku

zarażenie

rzeczownik
 1. infection **
  • zakażenie, zarażenie [UNCOUNTABLE]
   You can die from infection. (Możesz umrzeć od zakażenia.)
   Washing your hands is an easy way to prevent infection. (Mycie rąk to prosty sposób, aby zapobiec zakażeniu.)
 2. contagion  
 1. give somebody something ***** , give something to somebody **  
  My child gave me chickenpox. (Moje dziecko zaraziło mnie ospą wietrzną.)
  I've heard that he gave her an STD. (Słyszałem, że on zaraził ją chorobą weneryczną.)
czasownik
 1. infect *
 2. poison **
  • zakażać, zarażać
   They poisoned my wound in the hospital. (Oni zakazili moją ranę w szpitalu.)
 3. give ***** , także: gie Scottish English
  • zarażać (np. katarem) [TRANSITIVE]
   I think it's Tom who gave me the flu. (Myślę, że to Tom zaraził mnie grypą.)
   Can an animal give a disease to a human? (Czy zwierzę może zarazić człowieka chorobą?)
phrasal verb
 1. pass something on
czasownik
 1. contract ****
  • zarazić się (np. wirusem) formal [TRANSITIVE]
   She contracted a dangerous virus in Africa. (Ona zaraziła się niebezpiecznym wirusem w Afryce.)
   The vaccine can prevent you from contracting a fatal disease. (Szczepionka może cię uchronić przed zarażeniem się śmiertelną chorobą.)
 2. catch *****
  • zarazić się, złapać (np. wirusa) [TRANSITIVE]
   I caught a virus at work, and I have food poisoning. (Złapałam wirusa w pracy i mam zatrucie pokarmowe.)
   I can't catch anything right now, I have to work, so I can't be sick. (Nie mogę się teraz niczym zarazić, muszę pracować, więc nie mogę być chory.)
phrasal verb
 1. pick something up , pick up something ****

powered by  eTutor logo