TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"catch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

catch czasownik

catch + rzeczownik
Kolokacji: 188
catch fire • catch sight • catch fish • catch hold • catch people • catch one's eye • catch one's breath • catch several passes • ...
czasownik + catch
Kolokacji: 33
try to catch • manage to catch • hope to catch • fail to catch • seem to catch • want to catch • go to catch • use to catch • ...
catch + przyimek
Kolokacji: 59
catch up • caught between • catch out • caught in • catch on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. catch up = nadrobić stratę, nadrabiać stratę, nadrobić zaległości, nadrabiać zaległości catch up
  • Well, finally they did let me through, and I caught up with her inside.
  • I can't take two days to get you all caught up on everything!
  • He wasn't far behind you when I caught up with him.
  • I didn't want to get caught up in the development process.
  • But we were also very caught up with doing things the old way.
  • But what of the poor, those already caught up in the system?
  • She caught up with him as he went in the door.
  • I feel I've had enough time to get caught up.
  • Too young to be caught up in whatever had happened here tonight.
  • A. Sometimes we get so caught up with our own lives.
2. caught between = złapany pośrodku caught between
3. caught in = złapany w caught in
4. catch on = przyjąć się, zyskać na popularności (np. nowa moda) catch on
5. catch by = łapać przez catch by
6. catch off = łapać daleko catch off
7. catch under = złap poniżej catch under
8. caught without = złapany na zewnątrz caught without
9. catch during = łapać podczas catch during
12. catch at = łapać przy catch at
13. catch for = łapać dla catch for
14. catch out = zaskocz catch out
15. catch against = łapać przeciwko catch against
19. catch before = złap wcześniej catch before
20. catch across = złap wszerz catch across
21. catch through = złap całkowicie catch through
22. catch over = łapać ponad catch over
23. catch into = łapać do catch into
24. catch to = łapać aby catch to
25. catch of = łapać z catch of
26. catch about = łapać około catch about
27. caught within = złapany wewnątrz caught within
29. catch near = złap blisko catch near
30. caught up in = nadrobiony stratę w caught up in
31. catch up on = doganiać na catch up on
32. catch up to = doganiać aby catch up to
33. catch that = złap to catch that
34. catch up at = doganiać przy catch up at
35. catch out of = zaskakiwać z catch out of
36. catch above = złap wyżej catch above
39. catch among = łapać wśród catch among
40. catch onto = łapać na catch onto
41. catch upon = łapać na catch upon
42. catch outside = złap na zewnątrz catch outside
43. caught inside = złapany do środka caught inside
catch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 64
finally catch • eventually caught • catch cold • quickly catch • catch dead • later caught • suddenly catch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.