"steady stream" — Słownik kolokacji angielskich

steady stream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stały strumień
  1. steady przymiotnik + stream rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Now begin to add the oil in a steady stream.

    Podobne kolokacje: