"endless stream" — Słownik kolokacji angielskich

endless stream kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieskończenie długi strumień
  1. endless przymiotnik + stream rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    With his eyes open or shut, he saw the same endless stream of beasts.

    Podobne kolokacje: