"steady growth" — Słownik kolokacji angielskich

steady growth kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): równy rozwój
  1. steady przymiotnik + growth rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    As the 18th century went on, a steady growth in population took hold.

    Podobne kolokacje: