"steady flow" — Słownik kolokacji angielskich

steady flow kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągły przepływ
  1. steady przymiotnik + flow rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He said the company was seeing a steady flow of opportunities.

    Podobne kolokacje: