strumień, strumyk, rzeczka, potok

stream, creek

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

During the long walk we found a mountain stream. = W czasie długiej wędrówki odnaleźliśmy górski strumień.