"strumyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strumyk" po polsku — Słownik angielsko-polski

strumyk

rzeczownik
 1. stream *** , creek American English ***
  • strumień, strumyk, rzeczka, potok [COUNTABLE]
   During the long walk we found a mountain stream. (W czasie długiej wędrówki odnaleźliśmy górski strumień.)
   If you get lost in the mountains, try to follow down the stream. (Jeśli zgubisz się w górach, spróbuj podążać w dół strumienia.)
 2. brook *
  • potok, ruczaj, strumień, strumyk
   Can't you see the lovely brook as it flows through the valley? (Czy nie widzisz ślicznego strumyka, jak płynie przez dolinę?)
   There's a brook in front of my home. (Przed moim domem jest potok.)
 3. beck *
 4. bourn
 5. runnel  
 6. streamlet