"kula" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kula" po polsku

kula

How to tell if a used round of ammunition is live - Quora obrazek do "sphere" po polsku
rzeczownik
 1. bullet **
  • kula, pocisk (z pistoletu, karabinu) [policzalny]
   He shot 3 bullets, but none of them reached their goals. (On wystrzelił 3 pociski, ale żaden z nich nie dosięgnął swojego celu.)
   The bullet hit me in my left arm. (Kula trafiła mnie w lewe ramię.)
 2. sphere **
  • sfera, kula (obiekt w kształcie kuli) [policzalny]
   The planet Earth has the shape of a sphere. (Planeta Ziemia ma kształt kuli.)
   link synonim: globe
 3. globe **   [policzalny]
  He saw a globe of red light. (On zobaczył kulę czerwonego światła.)
  link synonim: sphere
 4. shot , ****
  • kula (w dyscyplinie pchnięcia kulą) [policzalny]
   He picked up the shot and focused. (On podniósł kulę i się skupił.)
   The shot weighs around 5kg. (Kula waży około 5kg.)
 5. slug *
 6. globus
czasownik
 1. roll , ****   [przechodni/nieprzechodni]
  Could you teach him to roll over and sit, too? (Mógłbyś też nauczyć go turlać się i siadać?)
  Sisyphus has to roll a big rock up the hill. (Syzyf musi turlać duży głaz pod górę.)
  The little girl rolled the ball towards me and wanted to play. (Mała dziewczynka poturlała piłkę w moim kierunku i chciała się ze mną pobawić.)

powered by  eTutor logo