"poturlać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poturlać" po polsku

poturlać

czasownik
  1. roll , ****   [przechodni/nieprzechodni]
    Could you teach him to roll over and sit, too? (Mógłbyś też nauczyć go turlać się i siadać?)
    Sisyphus has to roll a big rock up the hill. (Syzyf musi turlać duży głaz pod górę.)
    The little girl rolled the ball towards me and wanted to play. (Mała dziewczynka poturlała piłkę w moim kierunku i chciała się ze mną pobawić.)

powered by  eTutor logo