"pchnięcie kulą" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pchnięcie kulą" po polsku

"pchnięcie kulą" — Słownik kolokacji angielskich

shot put kolokacja
Popularniejsza odmiana: put several shots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pchnięcie kulą
  1. put czasownik + shot rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In these games, he has put 22 shots on goal, an average of less than two per game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo