"put several shots" — Słownik kolokacji angielskich

put several shots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pchnij kilkoma strzałami
  1. put czasownik + shot rzeczownik
    Silna kolokacja

    In these games, he has put 22 shots on goal, an average of less than two per game.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo