ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shot" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shot rzeczownik

rzeczownik + shot
Kolokacji: 116
jump shot • tee shot • mug shot • flu shot • pistol shot • CHIP SHOT • rifle shot • head shot • artist shot • warning shot • opening shot • ...
shot + rzeczownik
Kolokacji: 18
shot clock • shot glass • shot putter • shot selection • shot blocker • ...
shot + czasownik
Kolokacji: 92
shot fires • shot misses • shot hits • shot puts • shot comes • shot goes • shot kills • shot shows • shot strikes • shot rings out • ...
czasownik + shot
Kolokacji: 83
find shot • make shots • block several shots • stop several shots • face several shots • put several shots • score on one's shot • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
1. find shot = znajdź strzał find shot
4. stop several shots = spowoduj przerwę w kilku strzałach stop several shots
5. face several shots = stań przed kilkoma strzałami face several shots
6. put several shots = pchnij kilkoma strzałami put several shots
10. include shots = obejmuj strzały include shots
12. call the shots = wydawać rozkazy, wydawać polecenia, dyktować warunki call the shots
16. feature shots = strzały cechy feature shots
19. show shots = strzały widowiska show shots
20. exchange shots = strzały wymiany exchange shots
21. need a shot = potrzebuj strzału need a shot
22. shoot shots = strzel ze strzałów shoot shots
23. allow on several shots = pozwól na kilku strzałach allow on several shots
24. kill with a shot = zabij strzałem kill with a shot
25. shot is used = strzał jest używany shot is used
26. create shots = stwórz strzały create shots
27. win by several shots = wygraj kilkoma strzałami win by several shots
28. manage several shots = zarządzaj kilkoma strzałami manage several shots
przymiotnik + shot
Kolokacji: 210
long shot • single shot • best shot • big shot • foul shot • final shot • cheap shot • clear shot • quick shot • bad shot • fatal shot • ...
przyimek + shot
Kolokacji: 18
of shots • between shots • about several shots • including shots • for a shot • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.