"hear the shots" — Słownik kolokacji angielskich

hear the shots kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz strzały
  1. hear czasownik + shot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I heard the shot at the side of the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo