"hear the shot" — Słownik kolokacji angielskich

hear the shot kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the shots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz strzał
  1. hear czasownik + shot rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I heard the shot at the side of the house.

    Podobne kolokacje: