"hear several shots" — Słownik kolokacji angielskich

hear several shots kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the shots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz kilka strzałów
  1. hear czasownik + shot rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I heard the shot at the side of the house.

    Podobne kolokacje: