"hear shots" — Słownik kolokacji angielskich

hear shots kolokacja
Popularniejsza odmiana: hear the shots
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): usłysz strzały
  1. hear czasownik + shot rzeczownik
    Silna kolokacja

    I heard the shot at the side of the house.

    Podobne kolokacje: