ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wcale" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wcale" po polsku

wcale

przysłówek
 1. at all ****
  • wcale, zupełnie nie, w ogóle (np. to nie ma zupełnie znaczenia)
   The situation hasn't improved at all. (Sytuacja wcale się nie poprawiła.)
   It doesn't matter at all. (To nie ma zupełnie znaczenia.)
   "You're probably tired." "Not at all." ("Jesteś pewnie zmęczony." "Wcale nie.")
 2. in no sense  
 1. nowhere near  
 2. not one iota , not an iota
idiom
 1. not by a long shot

powered by  eTutor logo