"rozdz." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozdz." po polsku

rozdz.

rzeczownik
  1. chapter *** , także: chap. , także: ch.
    • rozdział (w książce), rozdz. (skrót) [policzalny]
      Read this chapter carefully. (Przeczytaj ten rozdział uważnie.)
      The book is divided into ten chapters. (Książka podzielona jest na dziesięć rozdziałów.)