"deg" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deg" po angielsku

deg.
deg BrE

rzeczownik
 1. stopień, stopnie (skrót)
  link synonim: degree

degree **** , deg. (skrót)
°

obrazek do "degree" po polsku
rzeczownik
 1. stopień (temperatury) [policzalny]
  It's five degrees centigrade. (Jest pięć stopni Celsjusza.)
  It was 35 degrees in the shade! (Było 35 stopni w cieniu!)
  It was very warm, with temperatures nearing 20 degrees C. (Było bardzo ciepło, z temperaturami zbliżającymi się do 20 stopni Celsjusza.)
  zobacz także: temperature
 2. stopień (do miar kątowych) [policzalny]
  A right angle has ninety degrees. (Kąt prosty ma dziewięćdziesiąt stopni.)
  The hill slopes at a 30 degree angle. (Pagórek opada pod kątem 30 stopni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

degree **** , deg. (skrót)

rzeczownik
 1. stopień naukowy [policzalny]
  You need to finish studies to get a degree. (Musisz skończyć studia żeby otrzymać stopień naukowy.)
  What's your degree? Are you a professor? (Jaki jest twój stopień naukowy? Jesteś profesorem?)
  I have a master degree in economics. (Mam stopień magistra ekonomii.)
 2. poziom, stopień (np. ryzyka) [policzalny]
  The degree of risk is difficult to measure. (Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.)