"small cut" — Słownik kolokacji angielskich

small cut kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciche cięcie
  1. small przymiotnik + cut rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    There was a small cut just above his right eye.

    Podobne kolokacje: