PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"populacja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "populacja" po polsku

populacja

obrazek do "population" po polsku
rzeczownik
 1. population *****
  • liczba ludności, populacja [policzalny]
   What is the population of Poland? (Jaka jest populacja Polski?)
   Two thirds of the population of the USA are immigrants. (Dwie trzecie populacji USA to imigranci.)
   There is a large Chinese population in this district. (W tej dzielnicy znajduje się duża populacja Chińczyków.)
   link synonim: pop.
 2. pop. **
  • populacja (skrót)
   Warsaw is the capital of Poland with pop. over 1.7 million people. (Warszawa jest stolicą Polski z populacją większą niż 1,7 miliona ludzi.)
   link synonim: population
 3. populace