"pt." po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pt." po polsku

pt.

Friday, November 19, 2010 Pocket Calendar Friday
rzeczownik
 1. Friday **** , Fri.
  • piątek, pt. (skrót)
   Sorry, but I have a maths test on Friday. (Przepraszam, ale w piątek mam test z matematyki.)
   Friday is my favourite day of the week. (Piątek to mój ulubiony dzień tygodnia.)
   I go swimming on Fridays. (Chodzę pływać w piątki.)
przymiotnik
 1. titled
 2. entitled , także: intitled

Powiązane zwroty — "pt."

rzeczownik
chciwa osoba, która wyłudza od innych pieniądze (od postaci ze sztuki Williama Szekspira pt. Kupiec wenecki) = shylock
Zobacz także: proletariusz

"pt." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pt." po angielsku

point ***** , pt (skrót) *

obrazek do "point" po polsku
rzeczownik
 1. sprawa, kwestia [policzalny]
  The only thing left is the point of money. (Jedyna rzecz jaka została, to kwestia pieniędzy.)
  We will discuss these points later. (Omówimy te kwestie później.)
 2. najważniejsza rzecz (używane z "the")
  The point is, we cannot treat women like that any longer. (Najważniejsza rzecz, nie możemy tak dalej traktować kobiet.)
  The point is you are healthy. (Najważniejsza rzecz to to, że jesteś zdrowy.)
  link synonimy: takeaway, takeaway
 3. cel, zamiar [niepoliczalny]
  What's your point here? (Jaki masz tu cel?)
  We know your points. (Znamy twoje zamiary.)
  link synonimy: purpose, aim
 4. punkt (miejsce), pkt (skrót) [policzalny]
  Start from this point and then turn left round a big oak tree. (Wyrusz z tego miejsca, a potem skręć w lewo za dużym dębem.)
  If you start from this point, you will be home quicker. (Jeżeli wyruszycie z tego punktu, będziecie szybciej w domu.)
 5. moment (w czasie) [policzalny]
  At some point I'm going to have to take his place. (W pewnym momencie będę musiał przejąć jego rolę.)
  At that point in time I was seventeen. (W tamtym momencie miałem siedemnaście lat.)
 6. cecha [policzalny zwykle liczba mnoga]
  He has many valuable points. (On ma wiele wartościowych cech.)
  Name your best points. (Wymień swoje najlepsze cechy.)
 7. punkt (w zawodach sportowych) [policzalny]
  Who got the most points? (Kto zdobył najwięcej punktów?)
  I have no idea how many points we have. (Nie mam pojęcia ile mamy punktów.)
 8. punkt (w grze, aplikacji)
  You can download our app and collect points. (Możesz pobrać naszą aplikację i zbierać punkty.)
 9. koniuszek, czubek, szpic [policzalny]
  The point of the knife is very sharp. (Końcówka noża jest bardzo ostra.)
  She kicked me with the point of her shoe. (Ona kopnęła mnie czubkiem buta.)
 10. punkt (na płaszczyźnie, w przestrzeni) [policzalny]
  Connect these points, and you will get a cat. (Połącz te punkty, a otrzymasz kota.)
  Calculate the distance between the point and the straight line. (Oblicz odległość pomiędzy punktem a prostą.)
 11. kropka, koma, przecinek (znak dziesiętny) [policzalny]
  I scored ten point seven points, and you? (Ja zdobyłem dziesięć koma siedem punktów, a ty?)
  How many digits after the point does the pi have? (Ile cyfr po przecinku ma liczba pi?)
  kropka w liczbach występuje w języku angielskim, natomiast w języku polskim używamy przecinka
 12. wskaźnik [policzalny]
  He used a point during his presentation. (On używał wskaźnika podczas swojej prezentacji.)
  My point broke down, and I had to use a ruler. (Mój wskaźnik się zepsuł i musiałem używać linijki.)
 13. cypel [policzalny]
  We built our house on the point. (Wybudowaliśmy nasz dom na cyplu.)
  The Cape of Good Hope is a point. (Przylądek Dobrej Nadzei jest cyplem.)
 14. gniazdko sieciowe  BrE [policzalny]
  My phone is dead. Where can I find a point? (Mój telefon jest rozładowany. Gdzie mogę znaleźć gniazdko?)
  Our room didn't have a point! (Nasz pokój nie miał gniazdka sieciowego!)
 15. iglica (rozjazdu kolejowego)
  The derailment of the train took place at the point. (Wykolejenie pociągu miało miejsce na iglicy.)
  w l. mn. używane również jako określenie na cały rozjazd kolejowy (w BrE)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wskazywać (palcem) [przechodni/nieprzechodni]
  He pointed towards the house. (On wskazał w kierunku domu.)
  It's not nice to point at people. (Nieładnie wskazywać na ludzi palcem.)
  He pointed at me and smiled. (On wskazał na mnie i się uśmiechnął.)
 2. celować, mierzyć (np. z broni) [przechodni]
  He pointed the bow at the audience, so he was ordered to leave the stage. (Wycelował łuk w kierunku widowni, więc nakazano mu opuścić scenę.)
  She pointed the gun at me, but I knew she wouldn't shoot. (Ona wycelowała pistolet w moim kierunku, ale wiedziałem, że nie strzeli.)
  link synonim: aim
 3. pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
  I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
  My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. spoinować, spajać  BrE [przechodni]
  The builder pointed the wall. (Budowniczy spoił mur.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

part , ***** , pt (skrót) *

obrazek do "part" po polsku obrazek do "part" po polsku
rzeczownik
 1. część [policzalny lub niepoliczalny]
  It's only part of the problem. (To tylko część problemu.)
  The rear part of the car was damaged. (Tylna część samochodu była uszkodzona.)
  przeciwieństwo: whole
  zobacz także: component, ingredient
 2. rola (postać grana przez aktora) [policzalny]
  Can I play the main part in your play? (Czy mogę zagrać główną rolę w twojej sztuce?)
  I didn't get the part. (Nie otrzymałem roli.)
  link synonim: role
 3. partia (np. wokalna) [policzalny]
  This part is very difficult to sing. (Ta partia jest bardzo trudna do zaśpiewania.)
  I've got three vocal parts to learn by the next week. (Mam do nauczenia trzy partie wokalne do następnego tygodnia.)
czasownik
 1. rozdzielać, rozłączać, rozstawiać język pisany [przechodni/nieprzechodni]
  She parted the books into two stacks. (Ona rozdzieliła książki na dwa stosy.)
  Part you legs and bend over. (Rozstaw nogi i się pochyl.)
 2. rozchodzić się, kończyć znajomość język pisany [nieprzechodni]
  I regret that we had to part. (Żałuję, że musieliśmy zakończyć znajomość.)
  Our relationship has no future, so I think we should part. (Nasza znajomość nie ma przyszłości, więc uważam, że powinniśmy się rozejść.)
 3. robić przedziałek [przechodni]
  I can never part my hair evenly. (Nigdy nie umiem zrobić równego przedziałku.)
  I like to part my hair to the right. (Lubię robić przedziałek po prawej stronie.)
przysłówek
 1. częściowo
  Ariel is only part human. (Ariel jest tylko częściowo człowiekiem.)
  It was part my fault. (To była częściowo moja wina.)

payment *** , pt (skrót) *

obrazek do "payment" po polsku payment
rzeczownik
 1. płatność, zapłata [policzalny]
  The payment day is set on the tenth of each month. (Dzień zapłaty ustalony jest na dziesiątego każdego miesiąca.)
  Do they accept credit card payments? (Czy oni akceptują płatności kartą kredytową?)
 2. płacenie, opłacenie [niepoliczalny]
  The payment of my mobile phone is done by my parents. (Opłacenie mojego telefonu komórkowego jest wykonywane przez moich rodziców.)
  Have you considered the payment of interest before the end of the year? (Czy rozważałeś opłacenie odsetek przed końcem roku?)
przymiotnik
 1. płatniczy
  What kind of payment means do you accept? (Jaki rodzaj środków płatniczych akceptują Państwo?)
  I think the safest payment means is cash. (Sądzę, że najbezpieczniejszym środkiem płatniczym jest gotówka.)

port *** , pt (skrót) *

obrazek do "port" po polsku
rzeczownik
 1. port [policzalny lub niepoliczalny]
  A good port is easy to get to over water or land. (Do dobrego portu łatwo jest się dostać zarówno drogą lądową, jak i morską.)
  Building a space port was out of the question. (Budowa portu kosmicznego nie wchodziła w grę.)
  zobacz także: haven, harbor
 2. miasto portowe [policzalny]
  Hamburg is a port in Germany. (Hamburg jest miastem portowym w Niemczech.)
  What is the biggest port in Poland? (Jakie jest największe miasto portowe w Polsce?)
 3. port (interfejs w komputerze, do którego przyłącza się urządzenia) [policzalny]
  You have to plug the keyboard in the USB port. (Musisz podłączyć klawiaturę do portu USB.)
 4. porto (alkohol portugalski) [niepoliczalny]
  We were out of the port for near six weeks. (Przez prawie sześć tygodni nie mieliśmy porto.)
  He bought me an expensive port. (On kupił mi drogie porto.)
 5. lewa burta, bakburta [niepoliczalny]
  He went to the port and looked over the side. (Poszedł na lewą burtę i popatrzył przez nią.)
  link synonim: larboard

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

airport *** , także: port potocznie *** , pt (skrót) potocznie *

obrazek do "airport" po polsku Mumbai Airport
rzeczownik
 1. lotnisko [policzalny]
  They arrived at the airport. (Oni dotarli na lotnisko.)
  I came here directly from the airport. (Przyszedłem tu prosto z lotniska.)
  He drove to the airport. (On pojechał na lotnisko.)
  Will you drive me to the port? (Zawieziesz mnie na lotnisko?)
  I will pick you up from the port. (Odbiorę cię z lotniska.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

pint , pt (skrót) *

obrazek do "pint" po polsku
rzeczownik
 1. pinta (miara objętości cieczy równa 568 ml)  BrE [policzalny]
  Add a pint of water to the stew. (Dodaj pintę wody do gulaszu.)
 2. pinta (miara objętości równa 473 ml dla cieczy i 551 ml dla ciał sypkich)  AmE [policzalny]
  We still have about a pint of salt left. (Nadal mamy jeszcze około pinty soli.)
 3. duże piwo (około pół litra)  BrE potocznie [policzalny]
  A pint for me, please, and a white wine for the lady. (Duże piwo dla mnie, a dla pani białe wino.)
  I could use a nice, cold pint. (Przydałoby mi się dobre, zimne duże piwo.)
  I'm going to the pub for a pint. (Idę do pubu na piwo.)
 4. pół kwarty, pół litra [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. fizjoterapia, fizykoterapia [niepoliczalny]
 2. przyrodolecznictwo [niepoliczalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

physical training , PT (skrót)

rzeczownik
 1. trening fizyczny
 1. guz liściasty (nowotwór gruczołu mlekowego)