"miasto portowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "miasto portowe" po polsku

miasto portowe

rzeczownik
 1. port *** , pt (skrót) *   [policzalny]
  Hamburg is a port in Germany. (Hamburg jest miastem portowym w Niemczech.)
  What is the biggest port in Poland? (Jakie jest największe miasto portowe w Polsce?)
 2. port city  
 3. harbor town American English , harbour town British English  

Powiązane zwroty — "miasto portowe"

rzeczownik
Rotterdam (miasto portowe w Holandii) = Rotterdam

"miasto portowe" — Słownik kolokacji angielskich

port city kolokacja
 1. port rzeczownik + city rzeczownik = miasto portowe
  Bardzo silna kolokacja

  Seen some over in the port cities now and again.

  Podobne kolokacje:
port town kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miasto portowe
 1. port rzeczownik + town rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Outside of these times the port towns can be almost sleepy.

  Podobne kolokacje:
harbor town kolokacja
 1. harbor rzeczownik + town rzeczownik = miasto portowe
  Luźna kolokacja

  She can tell him you gathered some gold in the harbor town and ten of us are going back for more.

  Podobne kolokacje:
harbour town kolokacja
 1. harbour rzeczownik + town rzeczownik = miasto portowe
  Luźna kolokacja

  Who better to show you round a harbour town than a fisherman?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo