"duża litera" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "duża litera" po polsku

duża litera

obrazek do "capital letter" po polsku Right: Dürer's capital letters
rzeczownik
 1. cap. *** , caps. *
  • wielka litera, duża litera (skrót)
   My boyfriend is always writing me in caps., which is very annoying. (Mój chłopak zawsze do mnie pisze dużymi literami, co jest bardzo wkurzające.)
   The important information was written in caps. (Ważne informacje były napisane wielkimi literami.)
   zobacz także: capital letter
 2. capital , ****
  • duża litera, wielka litera, wersalik [policzalny]
   A new sentence starts with a capital. (Nowe zdanie zaczyna się wielką literą.)
   It's a name, you should write it with a capital. (To imię, powinieneś napisać je wielką literą.)
 3. capital letter , uppercase letter
  • wielka litera, duża litera
   Fill in this form in capital letters. (Wypełnij ten formularz wielkimi literami.)
   Small letters are less legible than capital letters. (Małe litery są mniej czytelne niż wielkie litery.)
   zobacz także: cap.

"duża litera" — Słownik kolokacji angielskich

capital letter kolokacja
 1. capital rzeczownik + letter rzeczownik = wielka litera, duża litera
  Bardzo silna kolokacja

  Capital letter for the first one full stop at the end that's the main point.

  Podobne kolokacje:
uppercase letter kolokacja
 1. uppercase przymiotnik + letter rzeczownik = wielka litera, duża litera
  Luźna kolokacja

  It was a broad script, mostly in what appeared to be uppercase letters set off by smaller print.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo