"zakrętka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakrętka" po polsku

zakrętka

rzeczownik
 1. top , *****
  • zakrętka (od słoika) [COUNTABLE]
   She unscrewed the top of the jar. (Ona odkręciła zakrętkę od słoika.)
   These tops are disposable. You can't use them again. (To są jednorazowe zakrętki. Nie możesz użyć ich ponownie.)
   link synonim: cap
 2. cap ***
  • nakrętka, zakrętka (np. od tubki pasty do zębów) [COUNTABLE]
   Where's the cap from that bottle? (Gdzie jest zakrętka od tej butelki?)
   I can't unscrew this cap. (Nie potrafię odkręcić tej nakrętki.)
   link synonim: top
 3. screw top  
 4. screw cap  

"zakrętka" — Słownik kolokacji angielskich

screw cap kolokacja
 1. screw rzeczownik + cap rzeczownik = zakrętka
  Luźna kolokacja

  Some test tubes are made to accept a ground glass stopper or a screw cap.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo